gif邪恶出处2

gif邪恶出处2

 顾荐《负暄录》云∶马脑品类甚多,出产有南北,大者如斗,其质坚硬,碾造费工。色正黄,形之大小方圆无定。

风湿顽痹不仁,筋骨挛缩,冷风瘫痪,血脉断六月取河砂,烈日曝令极热,伏坐其中,冷即易之。海边掘坑,上布竹木,覆以蓬茅,积沙于上。

 又主石淋,发烦闷,取十二分研粉,分作两服,水调下。其石形如面剂,紫黑色。

开窍于目,血,五脏之英,皆因而注之,为神。止可捣筛,白练裹之,合诸药草浸酒服之。

其比类者,甚多相似,宜精别之。观此则金刚有甚大者,番僧以充佛牙是也。

【修治】禹锡曰∶凡用,细研水飞过。滑石末,葱汤服二钱。

Leave a Reply